Logo TU-Design

TU-Design

Privacy

Uw privacy is voor TU-Design van groot belang. TU-Design houdt zich dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de AVG.

Voor het uitvoeren van de opdracht en de administratie zijn persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens nodig.
Deze gegevens kunnen bestaan uit:

- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankgegevens
- KvK nummer
- Overige gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.


TU-Design bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, gebruikt de gegevens enkel voor zakelijke doeleinden en verstrekt zonder uw toestemming nooit gegevens aan derden, tenzij hiertoe op de grond van wet- of regelgeving verplichting bestaat of hiervoor toestemming is verleend door uzelf. Facturen en offertes zullen in de administratie aanwezig blijven. Werkbestanden (backups) worden bewaard zolang de klantrelatie bestaat.

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen.

TU-Design maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Om meer diensten aan te kunnen bieden werkt TU-Design samen met een aantal partners, beschreven op de website. Het is mogelijk dat persoonsgegevens met uw toestemming bij één of meerdere van deze partners terecht komen t.b.v. de dienstverlening. 

TU-Design maakt gebruik van Google Analytics om de functionaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren en om te zien hoe en hoe vaak gebruikers de website gebruiken. Hiervoor wordt het IP-adres van uw computer overgebracht naar de servers van Google. U kunt het privacy beleid van Google lezen voor meer informatie over dit onderwerp.

Sinds de komst van de AVG is het gebruik van een SSL-certificaat verplicht wanneer persoonsgegevens verwerkt worden. De website van TU-Design maakt gebruik van zo’n SSL-certificaat. De SSL beveiligt de verbinding tussen twee computers en zorgt voor extra privacy en veiligheid voor de bezoeker van de website.

menu-circlecross-circle